Pozew o alimenty

Złożenie pozwu o alimenty to pierwsza czynność, jaka powinna zostać wykonana przez osobę ubiegającą się o uprawnienia do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Aby sąd uznał taki wniosek za zasadny, powinien on spełniać wszelkie wymogi merytoryczne i formalne. W tym celu warto zdecydować na pomoc prawnika, który podpowie, jak powinno wyglądać pismo, co należy w nim zawrzeć oraz jakie załączniki należy do niego dołączyć. Można zyskać dzięki temu większą pewność, że sąd nie odrzuci takiego pozwu jako niezasadny.

Co powinno znaleźć się w pozwie o alimenty?

W prawidłowo wypełnionym pozwie o alimenty obowiązkowo musi znaleźć się miesięczna wysokość świadczenia, o jakie strona się ubiega. W przypadku, gdy alimenty mają zostać zasądzone na kilkoro dzieci, w pozwie musi znaleźć się informacja na temat tego, jaka kwota jest żądana na każde z nich. Kolejnym obligatoryjnym elementem pozwu o alimenty jest wskazanie, w jakiej formie oraz do kiedy mają być one wypłacane, np. na rachunek bankowy, do 10 dnia każdego miesiąca, płatne z góry. Warto również uzupełnić pozew o informację na temat wysokości odsetek za opóźnienie w płatności.

Jak uzyskać alimenty już w momencie złożenia pozwu?

Aby otrzymać alimenty, nie zawsze trzeba czekać, aż sąd wyda wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Jeśli do pozwu o alimenty dołączy się wniosek o zabezpieczenie powództwa, żądane alimenty mogą być płatne już od momentu wniesienia pozwu do sądu. Ważny jest przy tym fakt, że taki wniosek musi zostać w odpowiedni sposób uzasadniony.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wypełnieniu lub złożeniu pozwu o alimenty, czy też wniosku o zabezpieczenie powództwa, zapraszamy do naszej Kancelarii Prawnej. Przeanalizujemy Państwa sytuację i doradzimy optymalne rozwiązanie.