Mediacje rodzinne

Mediacje to pozasądowy sposób rozwiązywania spraw. Ich celem jest polubowne zakończenie sporu pomiędzy stronami. Są szczególnie polecane w przypadku spraw rodzinnych, ponieważ dzięki nim można uniknąć przeprowadzania spraw sądowych, które są czasochłonne i kosztowne. Minimalizują również ryzyko, że dzieci zostaną wciągnięte w problemy dorosłych, co z pewnością przysporzyłoby im sporo stresu. Odpowiednio poprowadzone mediacje mogą przyczynić się do znalezienia kompromisu, który usatysfakcjonuje obie strony konfliktu.

Jak przebiegają mediacje?

Mediacje są zawsze dobrowolne i można je zorganizować tylko za zgodą stron. Przygotowując się do procesu mediacji, należy przede wszystkim wybrać osobę mediatora. W przypadku spraw cywilnych musi być to osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych. Listę stałych mediatorów można uzyskać w Sądach Okręgowych lub ośrodkach zajmujących się pomocą w organizacji procesu mediacyjnego. Jest to cykl spotkań, podczas których strony starają się znaleźć rozwiązanie, które je usatysfakcjonuje. Mediator pozostaje osobą bezstronną, która w żaden sposób nie ingeruje w ustalenia stron, a jedynie zapewnia im swobodę wypowiedzi.

Mediacje rodzinne i nie tylko – jakich spraw mogą dotyczyć?

Nie ma ściśle ustalonego katalogu spraw, do których proces mediacyjny jest szczególnie zalecany. Na mediacje warto zdecydować się zawsze wtedy, kiedy istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu. Nasza Kancelaria Adwokacka w Warszawie Bemowo zajmuje się pomocą w organizacji i przebiegu mediacji dotyczących spraw rodzinnych m.in. spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi, spraw alimentacyjnych czy spraw rozwodowych.