Odszkodowania

Odszkodowanie to świadczenie należne poszkodowanemu za to, że została wyrządzona mu szkoda. Wypłacane są one na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego.