Sprawy karne

Podczas spraw karnych strony mogą udzielić pełnomocnictwa tylko zawodowemu adwokatowi lub radcy prawnemu. Ze względu na szczególną zawiłość przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń, wiele osób nie decyduje się na samodzielne reprezentowanie przed sądem. Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach karnych zarówno dla osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Stawiamy na wzajemne zaufanie, dlatego wszystkim klientom zapewniamy dyskrecję oraz skrupulatną analizę powierzonej sprawy.

Jakiej pomocy można oczekiwać od adwokata w sprawach karnych?

Naszym klientom świadczymy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych już na etapie postępowania przygotowawczego. Po zapoznaniu się ze sprawą, na podstawie zgromadzonych dowodów podpowiadamy, jakie rozwiązanie będzie optymalne, a także jakie skutki prawne będzie ono powodowało. Można powierzyć nam także wypełnienia pism procesowych oraz pełnomocnictwo podczas rozpraw sądowych. Zajmujemy się również obroną podczas zatrzymania i udzielaniem obrony podczas wniosku o środki zapobiegawcze w tym tymczasowe aresztowanie.

Zapraszamy do naszej Kancelarii Adwokackiej klientów z Bemowa i całej Warszawy.