Sprawy rodzinne

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w sprawach rodzinnych. Zajmujemy się prowadzeniem m.in. spraw rozwodowych, zabezpieczenia alimentów, władzy rodzicielskiej, a także spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Prowadzimy mediacje rodzinne. Naszym klientom proponujemy wypełnianie pism procesowych i reprezentowanie przed sądem. Kancelaria pełni także usługę adresu do doręczeń.

W jakich sprawach rodzinnych warto poradzić się prawnika?

Wiele osób stara się swoje sprawy prawno-rodzinne załatwiać między sobą, tak aby nie wciągać w nie osób trzecich i nie ponosić kosztów sądowych. Niestety, takie ustalenia często kończą się jeszcze większymi nieporozumieniami. W takiej sytuacji warto udać się do prawnika, który podpowie najlepsze rozwiązanie i pomoże złożyć do sądu odpowiednie dokumenty. Sprawy rodzinne, które najczęściej wymagają postępowania sądowego to m.in.:

  • uznanie bądź zaprzeczenie ojcostwa,
  • ustalenie wysokości alimentów,
  • ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
  • ubezwłasnowolnienia i ustalenia opieki bądź kurateli.

Złożenie sprawy do sądu jest również niezbędne w przypadku spraw rozwodowych czy orzeczenia separacji pomiędzy małżonkami.