Kancelaria adwokacka Adwokat Patrycja Kasica Warszawa

Roszczenia przy wypadkach komunikacyjnych – odszkodowania

Przy wypadkach komunikacyjnych tych najtrudniejszych czyli ze skutkiem śmiertelnym poszkodowanego powinniśmy podjąć następujące kroki.

Po pierwsze przystąpić do sprawy karnej, jeśli jesteśmy rodziną zmarłej osoby poszkodowanej, po to aby przed Sądem mieć możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy.

Do złożenia aktu oskarżenia jest jednak daleko, gdyż najpierw czeka nas wyczerpujące dla rodziny postępowanie przygotowawcze. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który jako nasz pełnomocnik będzie uczestniczył w czynnościach postępowania przygotowawczego oraz będzie weryfikował prawidłowość prokuratorskich decyzji np. jeśli prokurator postanowi o umorzeniu postępowania – będzie można je zaskarżyć do Sądu.

Decydująca opinia biegłego

W sprawach wypadkowych i nie tylko tych ze skutkiem śmiertelnym – konieczna i w dużej mierze przesądzająca jest opinia biegłych. Nie oznacza to, iż rola pełnomocnika nie jest istotna. Odwrotnie profesjonalny pełnomocnik jest w stanie w sposób rzeczowy odnieść się do opinii i napisać istotne uwagi, czy zadać pytania do opinii uzupełniającej.

W sprawie cywilnej zaś, którą często rekomenduję do przeprowadzenia w sytuacji gdy strony dysponują już prawomocnym wyrokiem karnym – określamy wysokość zarówno odszkodowania oraz zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

W każdej sprawie np. w sprawie o błędy medyczne, sprawie o rentę i odszkodowanie z uwagi na obrażenia będziemy mieć inną specyfikę opinii biegłych. W sprawach błędu medycznego opinii lekarzy specjalistów na okoliczność błędu w sztuce lekarskiej i jego skutków.

Przedprocesowa realizacja roszczeń z OC sprawcy szkody

Zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela może już nastąpić na etapie przedstawienia zarzutów podejrzanemu w wezwaniu do zapłaty. Tutaj również warto skorzystać z porady lub pomocy profesjonalisty.

Czy empatia pełnomocnika jest istotna

W moim przekonaniu, sprawy gdzie mamy bezpośredni kontakt z rodziną, często po traumie, ciężkich przeżyciach wymagają bardzo indywidualnego podejście i delikatności w kontaktach. Samo postępowanie cywilne jest bardzo trudne emocjonalnie, a przecież rodzina dopiero zakończyła trudny proces karny. Dlatego ważne jest aby wybrać osobę, z którą będzie nam się dobrze współpracowało. W sprawie odszkodowawczej bowiem możemy mieć do przesłuchania liczną grupę świadków na okoliczność więzi rodzinnych oraz co konieczne zeznania strony.